Key của Vista Ultimate và XP mọi version

Đây là những key của Win Vista Home và Ultimate.Bạn nào cần thì lấy về dùng nha.
indows XP Product Key: WG8TY-8QRG7-2PTXX-CJ7RC-FKGKJ
Windows Vista Ulimated License Key: QBMVR-3QCP7-BQMPY-FF7F7-W6HBQ
vistahome G438D-33W4Q-R98GT-B36C4-CR7BK
Microsoft® Windows Vista Ultimate UPGRADE
KY2M3-WBPW3-Q2CX7-M4CFH-37FVT
License Key Information
Microsoft® Windows Vista Home Premium UPGRADE
License Key: HCPR8-H8CMQ-F69HM-X9TQR-BX9FV
License Key Information
Microsoft® Windows Vista Home Premium UPGRADE
License Key: M8J2V-4CHRT-YGHQF-C2HHH-6TV87
License Key Information
Microsoft® Windows Vista Business UPGRADE
License Key: MM3MW-MD6DJ-BCRWD-M4YB7-K8GYQ
License Key Information
Microsoft® Windows Vista Ultimate UPGRADE
License Key: XM7BB-6P7GP-2R3GY-M2DFC-FPQQB
License Key Information
Microsoft® Windows Vista Ultimate UPGRADE
License Key: JWTP9-X6DVX-JX8HV-M836K-KDRXX
License Information
Microsoft® Windows Vista Ultimate FULL
3484X-Y6PPH-27C28-8D9DV-6FDJJ

License Information
Microsoft® Windows Vista Ultimate 64bit FULL
V6CYY-4KR92-KWFX6-WKMH8-H72TH

%d bloggers like this: