Khai thác tất cả các máy tính trong mạng Lan

Một điều bí mật mà cách Hacker khai thác “hết cỡ” là ký tự $ ở thư mục chia sẻ. Nếu thư mục chia sẻ có thêm ký tự $ ở đằng sau sẽ trở nên ẩn. Ở chế độ mặc định thì ổ C, D của bạn là ẩn, và chỉ cần thêm $ chúng ta có thể khai thác được hết … ở trong đó.
Ví dụ: Start > Run > Gõ \\PC1\D$ sẽ thấy hết ổ D máy PC1 (trong khi đó họ không bấm share ổ D).

%d bloggers like this: