Thơ vui

Em chẳng lấy chồng công an đâu
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu

Em chẳng lấy chồng phi công đâu
Bay bay luợn lượn ở trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi tọa độ đâu

Em chẳng lấy chồng bộ đội đâu
Mũ cối luôn luôn đội trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi bắn vào đâu

Em chẳng lấy chồng Giao Thông đâu
Suốt ngày anh chỉ cống với cầu
Đến khi cầu sập anh trôi mất
Để lại cho em lũ vịt bầu.

Em thích lấy chồng bác sĩ cơ
Phòng mạch tư nhân khám ngoài giờ
Bạc tiền như nước tuôn vô túi
Cả cuộc đời em sống nhởn nhơ.

Em thích chồng cảnh sát giao thông
Mô tô anh cưỡi chạy long nhong
Mỗi ngày làm luật dăm ba cú
Cũng đủ làm cho túi căng phồng!

Em thích lấy chồng thầu khoán ghê
Xi măng sắt thép … anh rất mê
Công trình rút ruột chừng … phân nửa
Vợ con ở nhà sống đủ phê.
(sưu tầm)

Advertisements
%d bloggers like this: