Format USB “cứng đầu”

Nhấp chuột phải vào My coputer – Manage – Storage – Disk Management – Chọn USB cần format. Nếu không format được thì chắc chắn USB đã bị lỗi phàn mềm rồi.

Advertisements
%d bloggers like this: