Hiện tài khoản Administrator trong màn hình Welcome

Hiện tài khoản Administrator trong màn hình Welcome

Bình thường tài khoản Administrator sẽ không được hiển thị trừ khi máy tính của bạn không có bất kỳ một tài khoản nào khác hay khởi động ở chế độ Safe Mode.

Để bổ sung tài khoản này vào màn hình Welcome khi khởi động Windows XP, bạn:

  • Vào Start -> Run -> Gõ regedit.
  • Tìm tới HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\
    CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
  • Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Administrator trong khung cửa sổ bên phải. Nếu không thấy biểu tượng này, bạn nhấn phải chuột lên khung cửa sổ bên trái, chọn New -> DWORD Value, đặt tên là Administrator. Sau đó, nhập vào mục “Value data” giá trị là 1.
  • Từ lúc này trở đi, khi bạn mở của sổ User Accounts trong Control Panel hay trong màn hình Welcome lúc khởi động WinXP bạn sẽ thấy xuất hiện thêm tài khoản Administrator bên cạnh các tài khoản khác.
Advertisements
%d bloggers like this: