Khắc phục hiện tượng không cài được driver máy in

Cách 1: 

 Bấm vào Start -> Run, gõ vào: services.msc rồi nhấn Enter.

Lúc này cửa số Services sẽ hiện ra. Bạn tìm trong danh sách đến Printer Spooler và nhấn đúp chuột vào mục này. Cửa số “Printer Spooler Properties…” sẽ hiện ra. Bạn chọn giá trị của “Startup type:” là “Automatic”. Nhấn chuột vào nút Start -> OK.

Cách 2:

Bạn vào Start->Run-> Gõ lệnh: msconfig. Cửa sổ System Cofniguration Utility sẽ hiện ra. Chọn sang tab Service và tìm dòng Print Spooler, hiện dòng này đang không được đánh dấu, bạn chỉ cần đánh dấu vào dòng đó, chọn Apply rồi Close lại. Chọn Restart để khởi động lại máy, thế là ổn.