Cách Thay đổi Font chữ cho Windows 7

Trong Win 7 ta muốn đổi font nhưng giao diện WIn 7 có phần khác so với XP có thể khiến bạn lúng túng. Sau đây là hướng dẫn thủ thuật chỉnh sửa font chữ cho Win 7:

Thay đổi font chữ :

CLick phải vào màn hình Desktop > Personalize > nhấp vào mục Window Color bên dưới > nhấp Advanced Appearance settings > thay đổi font mong muốn tương tự XP.

Phóng lớn – thu nhỏ font :

Cũng Click phải vào màn hình Desktop > Personalize > Display (dưới mục See also) > trong Make it easier to read what’s on your screen > chọn Medium – 125%. Nếu muốn lớn hơn chọn Large – 150%.

Nếu muốn lớn hơn nữa thì nhấp vào Set custom text size (DPI) > gõ 200% !

%d bloggers like this: