Thủ thuật cho Microsoft Office Outlook 2007

1. Đưa e-mail vào lịch làm việc

Khi làm việc đến vấn để “thụ lý” e-mail, cách tốt nhất để đảm bảo tiến độ làm việc là đưa e-mail vào lịch làm việc. Qua đó, bạn dễ dàng theo dõi cũng như có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nếu đang dùng Microsoft Outlook 2007, bạn có thể áp dụng một mẹo nhỏ để đưa e-mail vào lịch làm việc như sau.

Bạn bấm chọn Inbox để Outlook hiện danh sách thư đến, muốn đưa thư nào vào danh sách làm việc ở Task, bạn kéo tiêu đề thư và thả vào nút Task.

Ngay lập tức cửa sổ soạn thảo hoạt động hiện ra, bạn chọn thời gian để thực hiện ở Start date Due date. Trong nội dung công việc, bạn có thể thêm hay xóa đi phần mà mình thấy không cần thiết trong e-mail rồi bấm Save & Close.

Bây giờ, bạn vào nút Task sẽ thấy e-mail đã được đưa vào lịch làm việc. Bạn tiến hành tương tự với các thư khác sẽ có được lịch giải quyết e-mail.

2. Hiển thị nhiều tháng trong To-Do Bar

Theo mặc định, Outlook chỉ hiển thị tháng hiện hành ở To-Do Bar. Để tiện theo dõi lịch làm việc, bạn có thể cho hiển thị nhiều tháng bằng cách mở menu View > chọn To-Do Bar > chọn Options, đánh số tháng muốn hiện vào Number of month rows rồi bấm OK.

Bạn trở ra Outlook và mở To-Do Bar ra sẽ thấy số tháng đã thay đổi.

3. Bảo vệ dữ liệu riêng tư

Để tránh người khác truy cập dữ liệu trong Outlook, bạn có thể mở menu File > chọn Data File Management để mở hộp thoại Account Settings.

Tại đây, bạn chọn tài khoản cần bảo vệ (nếu dùng nhiều tài khoản) rồi bấm Settings sẽ có hôp thoại Personal Settings > bấm vào Change Password. Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu bảo vệ vào New passwordVerify password rồi bấm OK và thoát ra.

Mỗi khi mở Outlook sẽ có yêu cầu nhập mật khẩu bảo vệ vào mới truy cập vào tài khoản của bạn được.

Advertisements
%d bloggers like this: