BuduLockInstaller – Khóa cổng USB bằng mật khẩu

BuduLockInstaller  là phần mềm khóa cổng USB bằng mật khẩu, đây là phần mềm Free, các bạn có thể download về sử dụng tại: http://www.box.net/shared/v8q7lbjhbh/1/52954912/519364542

Advertisements