FolderDefenceFree – Công cụ bảo mật tài liệu

Đây là phần mềm bảo mật tài liệu bắng mật khẩu với nhiều cấp độ bảo mật khác nhau, chỉ có người biết mật khẩu mới có thể truy xuất dữ liệu của bạn. Chương trình hoàn toàn miễn phí, download tại: http://www.box.net/shared/v8q7lbjhbh/1/52954912/519363616

Advertisements