Chọn văn bản theo chiều dọc trong WORD

Thông thường, khi sử dụng Word, bạn hay chọn văn bản bằng cách nhấn vào điểm đầu và rê đến điểm cuối của một đoạn văn, đây là kiểu chọn văn bản theo chiều ngang. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, có những đoạn văn bạn muốn chọn theo chiều dọc để xử lý. Rất đơn giản, bạn nhấn giữ phím Alt trên bàn phím và kéo rê vùng chọn xung quanh các chữ

Advertisements