Changes Saver – Phục hồi nội dung file bị ghi đè

 Phục hồi một file lỡ xóa xem ra còn dễ hơn là phục hồi một file bị ghi đè với nội dung mới mà không backup.

Nếu thường dùng Word để soạn thảo và chỉnh sửa văn bản chắc bạn cũng đã không ít gặp trường hợp “dở khóc dở cười này”. Trong Word, bạn có thể vào Tools > Options > Save, chọn Always create backup copy để Word luôn tạo ra một file backup, lỡ ghi nhầm thì mở lại file backup có dạng *.wbk. Tuy nhiên nếu bạn ghi đè đến lần thứ hai thì coi như… thua, không thể tìm lại được file nguyên gốc nữa.

Để đề phòng những tình huống như vậy, bạn có thể sử dụng chương trình Changes Saver. Chương trình sẽ giúp bạn phục hồi nội dung file cho dù file đó đã bị ghi đè nhiều lần. Và đặc biệt là chương trình có chức năng sao lưu mỗi khi file bị thay đổi, bạn có thể phục hồi nội dung cũ ở thời điểm thích hợp.

Chương trình có dung lượng 1,28 MB, tương thích Windows 9x/Me/NT/2000/XP. Tải bản dung thử 30 ngày tại http://www.box.net/shared/ac48g2e8lt