Font thư pháp cực đẹp cho Windows

Font thư pháp cực đẹp cho Windows, download tại: http://www.box.net/shared/omue52f2nk

Giản nén và copy vào thư mục: C:WindowsFont

Advertisements