Bejeweled Twist (Tiếng Việt) cho mobile

Game kim cương là một game nổi tiếng của Popcap. Trong Bejeweled Twist này, bạn sẽ chơi một kiểu khác đó chính là sử dụng Bộ Xoay kim cương để xếp các kim cương lại.

Đặc biệt hơn, Game được Việt hoá do vậy các chỉ dẫn bạn có thể hiểu dễ dàng mọi hướng dẫn của game.

Độ phân giải 240×320 pixels
Dòng máy hỗ trợ:

Các dòng điện thoại hỗ trợ Java MIDP 1.1 trở lên có độ phân giải là 240×320 pixels

Download: http://www.box.net/shared/3mgfhzrclz

Advertisements